Agnieszka Siedler

„Gdy otwierasz się na dziecko, ono otwiera się na Ciebie. Często zaskakuje mnie, jak wiele uczę się od dzieci i młodzieży.”

Agnieszka Siedler

Nazywam się Agnieszka Siedler

Nazywam się Agnieszka Siedler i jestem psychologiem dzieci i młodzieży. Fascynuje mnie sposób myślenia młodego człowieka na różnych etapach rozwojowych. Do wsparcia dziecka podchodzę w sposób całościowy – nie koncentruje się tylko na pojedynczym problemie, ale staram się wziąć pod uwagę wszystkie aspekty życia dziecka. Podczas terapii korzystam z wielu metod, dopasowanych indywidualnie do danej osoby, staram się jednak, aby same metody nie ograniczały mojego spojrzenia na dziecko jako na jedyną w swoim rodzaju i niepowtarzalną jednostkę. Bardzo ważna jest dla mnie praca na relacji oraz towarzyszenie dziecku w jego trudnościach i sukcesach.

Ukończyłam studia magisterskie z zakresu psychologii klinicznej oraz studia doktoranckie w dyscyplinie psychologia na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Cały czas staram się rozwijać swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach oraz analizując wyniki badań naukowych. Pracuje z dziećmi z trudnościami społecznymi, emocjonalnymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi. Pomagam też nastolatkom mającym trudności w określeniu swojej tożsamości. Prowadzę konsultacje dla rodziców, których dzieci przejawiają trudności emocjonalne o wielorakim podłożu – związane np. z rozwodem rodziców, sytuacją szkolną lub trudnościami wychowawczymi. Prowadzę też szkolenia z zakresu psychologii dzieci i młodzieży oraz zajęcia dla przyszłych psychologów oraz pedagogów na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.