Dzieci

Dzieci i młodzież

To grupa, która została bardzo dotknięta czasem lockdownu, uczenia się online i braku dostępu do wiedzy taką jaką mieli rówieśnicy sprzed pandemii. Jaki ma być ich start życiowy? To także problemy wykluczenia z grupy lub usilnej do niej przynależności. Poszukiwanie swojego sensu życia i po co są na tym świecie? Jak ma wyglądać ich przyszłość, życie, praca, związki? To zmaganie się ze swoim startem życiowym, zrozumienie tego co się dzieje w ich życiu i życiu rodziców. Wielokrotnie uczestniczenie w konfliktach rodziców i po której stronie się opowiedzieć? Jak poradzić sobie ze swoimi emocjami i kołowrotkiem myśli? Pierwsze rozstania i zawody miłosne, akceptacja siebie i swoich wyborów. Jak odkryć swój potencjał i talenty i jak z nich korzystać?

To właśnie tutaj na grupie będziemy przerabiać wspólnie, a także w specjalnej grupie z rodzicami, to jak możemy pomóc młodym ludziom. Jak poradzić sobie z uzależnianiami i pojawiającym się buntem w życiu i na życie.

Trenerzy