Piort R. Zakrzewski

„Uśmiercamy nasze ciała, żeby uniknąć żywotności, potem udajemy żywych, by uniknąć bycia martwym.”

Alexander Lowen

Nazywam się Piotr R. Zakrzewski

Cechy i umiejętności

Praktyka pomaga ugruntować się w ciele, stanąć mocno na ziemi, a jednocześnie sięgać do najgłębszych pokładów naszej mocy.

W życiu często nieświadomie odcinamy się od odczuwania nieprzyjemnych emocji. Proces ten zaczyna się od odrzucania własnego ciała. To złożony mechanizm, który rozpoczyna się we wczesnym dzieciństwie, a nawet w okresie prenatalnym.

Uciekając od ciała, uciekamy od siebie. Wracając do ciała, wracamy do przepływu, radości, piękna, miłości i błogości, które są naszym naturalnym stanem.

Jestem certyfikowanym facylitatorem i pracuję psychoterapeutycznie metodą Analizy Bioenergetycznej zaproponowaną przez Alexandra Lowena. Ukończyłem 4-letnie szkolenie w Analizie Bioenergetycznej afiliowanego przez Florida Society for Bioenergetic Analysis w USA (w trakcie certyfikacji).W 2020 roku ukończyłem szkolenie w metodzie TRE® (uwalnianie stresów i traum poprzez drżenia w ciele). Jestem absolwentem aktorstwa na Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu.Analiza Bioenergetyczna Lowena jest moja pasją. Poprzez swoje życia staram się pokazać, że ta metoda jest skuteczna i pozwala odzyskać kontakt z ciałem a zatem i z życiem.Moja praca poddawana jest regularnej superwizji.

Motto: „Podążaj za swoją pasją, bez oczekiwań, przyjmując wszystko, co się pojawia z otwartością”

Jako małe dzieci w nadmiarze bolesnych uczuć zamieramy. Życie płynie, dorastamy. Proces, który miał ratować nas przed bólem, mimo że nie jest już potrzebny, trwa nadal. Zapominamy o ciele, zapominamy siebie. Poprzez wyrażenie złości i smutku w połączeniu ze swoim ciałem możemy wyrazić to, na co kiedyś nie mogliśmy sobie pozwolić. Takie wyrażanie przywracam nam czucie, łączy nas na nowo z życiem. Analiza Bioenergetyczna to nurt psychoterapii uwzględniający ciało stworzony przez Alexandra Lowena. Sam twórca mówił: jesteś swoim ciałem. Jest to doskonała forma psychoterapii ciała, która umożliwia człowiekowi wykorzystanie swojego potencjału we wszystkich aspektach życia.Jeśli chcesz dotrzeć do energii zablokowanej w ciele, uwolnić emocje i oddychać pełnią, zapraszam Cię do praktyki pracy z ciałem za pomocą metody zaproponowanej przez Alexandra Lowena, zwanej Analizą Bioenergetyczną. W trakcie tych zajęć będziemy kontaktować się z głębią siebie.

Inkubator LIVE

O czym marzą mężczyźni i jakich kobiet szukają?